Tilskud

Der ydes tilskud med op til 75% af udgiften.
I 2023 dog max. 6.738,- kr. pr. måned til en
fuldtidsplads og 5.354,- kr. til en deltidsplads.

Der ydes søskenderabat af kommunen,

men der kan ikke søges om økonomisk friplads. 

Del siden