Hvad er en privat børnepasser?

Som privat børnepasser er jeg godkendt af
kommunen til at passe op til 5 børn i eget
hjem. Jeg arbejder som selvstændig og der
skrives pasningsaftale direkte mellem jer
forældre og mig som børnepasser. Kommunen
fører tilsyn, både ved anmeldte og uanmeldte
besøg, ligesom i den kommunale dagpleje.

Ærø kommune yder tilskud til privat pasning
efter fritvalgsordningen, d.v.s. at forældre til
små børn kan vælge at få økonomisk tilskud til
en privat pasningsordning, istedet for en plads
i den kommunale vuggestue eller dagpleje.

Del siden